»Zbrali smo se  v Ajdovščini, mestu, ki se razvija v zelenju, med žuborenjem potokov in bobnenju hudournikov, med visokimi planotami in zložnimi griči. Tu se objemajo alpski, kraški in mediteranski svet. Tu so pustila sledove starodavna ljudstva, tod  so korakali rimski vojaki, te kraje in ljudi sta oblikovala sonce in burja. Tu živijo veseli, delovni ljudje in tu so doma pesmi.

In tu imamo mlajšega med slovenskimi župani – Tadej Beočanin je človek z vizijo, z velikim razumevanjem za občane vseh starosti; letošnje srečanje smo uspeli pripraviti tudi zaradi velike podpore naše občine in se za to županu in njegovim sodelavcem iskreno zahvaljujemo. Naš župan je človek, ki združuje in spodbuja sodelovanje.« Tako je Alenka N. Bizjak povabila župana, da je nagovoril vse prisotne na srečanju v Dvorani prve slovenske vlade.  

»Naša skupnost je od nekdaj vajena trdo delati in s svojo delovno vnemo in ustvarjalnostjo bogatiti življenje in krepiti visoko kakovost bivanja. Obenem nenehno izkazujemo predanost svojim koreninam.

Ne gre spregledati, kako pomembno vlogo imate tisti, ki se ukvarjate z rokodelsko dejavnostjo in s tem ohranjate bogato zgodovinsko izročilo, ki smo ga podedovali iz preteklosti. Vaše mojstrovine so vsekakor preplet bogate dediščine, ustvarjalnosti, pa tudi uporabnosti. Želim vam, da še naprej z delom svojih rok bogatite skupnost, ob spretnih rokodelskih navdihih in druženjih nasploh,« je med drugim povedal župan Tadej Beočanin in požel bučen aplavz, saj si je kljub obilici dela vzel čas in izkazal pozornost srečanju rokodelcev v Ajdovščini.

Vse prisotne so pozdravili še predsednik DU Ajdovščina Maksimiljan Marc, podpredsednik PZDU za Severno Primorsko Franc Komac in predsednica Tehnične kulture ZDUS  Zdenka Bevc Škof. Vsi so poudarili pomen rokodelstva in druženja, ki pozitivno vpliva na generacijo v tretjem življenjskem obdobju. Obenem pa se ohranja kulturna dediščina in prenaša znanje na mlajše rodove.

Kulturni program je bil v znamenju medgeneracijskega sodelovanja. Zapeli in zaplesali so učenci OŠ Šturje, ki pod vodstvom Polonce Juretič bogatijo naše prireditve. Društveni zbor Večernica je zapel pod vodstvom Mirana Rustje. Žoga bend  iz Doma starejših občanov Ajdovščina, pod taktirko – kuhalnico Mojce Klavžar, je z veselimi zvoki popestril prireditev, s pesmijo pa so zaključile pevke DPS Zarje. Druženje se je nadaljevalo v avli ob prigrizku in klepetu.

Sledil je ogled Ajdovščine in muzeja, nato še razstava sekcije društvenih rokodelk in fotografov, ki so jo v ta namen postavili v dvorani na Ljudski univerzi. Razstave se vrstijo po celi Sloveniji, so povedali prisotni rokodelci, ki so bili navdušeni nad dogajanjem tega dne v Ajdovščini. V Zvezi društev upokojencev Slovenije je po posameznih društvih upokojencev 180 rokodelskih sekcij, kjer deluje približno 3.000 članov, zato se za izdelke izpod pridnih rok ni bati. Tudi prenos znanja je pohvalen, saj se vrstijo delavnice po vseh društvih, največja pa je vsakoletna delavnica v Delfinu v Izoli.  

Društvo upokojencev Trnovo Lokve pa bo letos v sredini septembra gostitelj severnoprimorske pokrajinske razstave. Tam bodo rokodelci na ogled postavili letošnje izdelke. Zagotovo bo kaj videti.

Nasvidenje v Trnovem.

Nevenka Vidmar, foto Janez Strojan in Ivan Skvarča