Društvo upokojencev Ajdovščina je 10. oktobra, na Otlici, organiziralo medgeneracijsko srečanje, z naslovom »ZA DOBRO KRAJANOV GORE«. Srečanje je bilo organiziranov okviru programa »Starejši za starejše«, ki ga v DU Ajdovščina, pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije, izvajajo že od leta 2005.

Lepa in pohvale vredna je ta zamisel Društva upokojencev Ajdovščina, oziroma društvenih koordinatoric programa »Starejši za starejše«, Irene Vidmar in Dragice Ergaver, ki že kar nekaj let, vsako leto v drugem kraju Občine Ajdovščina, skupaj s prostovoljci določene Krajevne skupnosti, organizirata taka medgeneracijska srečanja,  ki vsekakor pripomorejo k boljši  prepoznavnosti dela v programu. Ni to obvezni del programa »Starejši za starejše«, to je le dodana vrednost, ki jo izvajajo le maloštevilna društva v Severno Primorski pokrajini in tudi širom Slovenije.

Prisotne je najprej pozdravila gospa Irena Vidmar, društvena koordinatorica, ki je program tudi povezovala ter k besedi povabila gostiteljico prireditve, ravnateljico Osnovne šole Otlica, gospo Danijelo Likar, ki je pozdravila vse obiskovalce, predstavila šolo, njihovo delo in dejavnosti ter zaželela prisrčno dobrodošlico.

Predsednik Društva upokojencev Ajdovščina, gospod Maksimilijan Marc je povedal o delu v društvu, aktivnostih na športnem, kulturnem, socialnem in družabnem področju ter prisotne povabil, naj se pridružijo, ker bodo v programu društva vsekakor lahko našli nekaj zase.

V nadaljevanju programa so nastopile učenke Osnovne šole Otlica, pod mentorstvom gospe Ivice Vidmar. Oblečene v oblačila, ki so jih le ob nedeljah in velikih praznikih, v davni preteklosti nosila dekleta na Gori, bose in z lasmi, počesanimi v dve kitki, so zaplesale in zapele stare, otroške pesmice. Skupaj s fantom, preoblečenim v sključenega starčka, opirajočega se na palico, so v gorskem narečju predstavile nekaj starodavnih igric.

Nato sta predsednica Krajevne skupnosti Predmeja, gospa Mojca Polanc Govekar in predsednik Krajevne skupnosti Otlica-Kovk, povedala nekaj besed o krajih na Gori, njihovih lepotah in znamenitostih ter povabila obiskovalce iz doline, da jih še večkrat obiščejo.

Dramsko pevska skupina Zarja, katero je predstavila gospa Nevenka Vidmar, tudi deluje v okviru DU Ajdovščina. Pojejo slovenske ljudske, sakralne in ponarodele pesmi. Imajo tudi dramsko zasedbo, ki igra kratke skeče. Nastopajo na raznih prireditvah doma, po Sloveniji, pa tudi v tujini. Pevke so zapele štiri pesmi, dramska skupina pa je zaigrala skeč »Z avtom na prireditev«. Prikazano je spremljal smeh, aplavz in dobra volja občinstva.

Prisotne je za tem pozdravila tudi pokrajinska koordinatorica programa »Starejši za starejše«, za Severno Primorsko pokrajino, gospa Janja Polanc in v svojem nagovoru poudarila, kako pomembno je medgeneracijsko druženje. »Starejši ljudje so bogastvo naše družbe. Imajo neizmerno zakladnico izkušenj, spretnosti in znanja. Živeli so v obdobju, ki si ga drugi ne moremo niti predstavljati, v težkem obdobju, ki jih je utrdilo in obogatilo obenem. Zatorej, starejši družbo bogatijo in so izvir modrosti. In neprecenljivo je, če lahko te izkušnje in modrosti prenašajo na mlajšo generacijo ter na svoje vnuke in pravnuke. Vseeno pa pride čas, ko se pogosto počutijo nekoristne in osamljene. In predvsem tedaj lahko na pomoč priskočijo naši prostovoljci,« je dejala.

Društvena koordinatorica programa »Starejši za starejše«, pri DU Ajdovščina, gospa Irena Vidmar, je program in delovanje v njem, na kratko predstavila. Dejala je, da prostovoljci izvajajo program Starejši za starejše v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije že od leta 2005. Do danes je delalo že 72 prostovoljcev, sedaj jih je 30, ki na območju Občine Ajdovščina obiskujejo na domu vse občane starejše od 70 let. Prizadevajo si in želijo, da bi starost preživeli doma, v svojem okolju. Pomagajo  predvsem takrat, ko starejši ne zmorejo v celoti skrbeti zase. Starejše povprašajo, kako živijo, jim organizirajo pomoč, če jo potrebujejo in želijo. Z obiski in prijaznim klepetom zmanjšujejo njihovo osamljenost in izoliranost. Pri vseh opravijo obisk vsaj enkrat. V različnih časovnih intervalih pa ponovno obiščejo tiste starejše, ki si tega želijo. Njihove potrebe izpolnjujejo z izvajanjem enostavnih pomoči kot so druženje, sprehodi, telefonski pogovori, dostave iz  trgovine, dostave hrane, nekaterim pomagajo tudi pri osnovnih osebnih in hišnih opravilih. Potrebe in želje po pomoči, z njihovim dovoljenjem posredujejo ustreznim javnim institucijam in drugim humanitarnim organizacijam. Zadovoljni so, da jim na dom prinašajo informacije in povabila k različnim aktivnostim društva, da jih spodbujajo k druženju z vrstniki. V posameznih krajevnih skupnostih organizirajo medgeneracijska srečanja, s kulturnim programom, veselim druženjem otrok, učencev, staršev in starejših krajanov, s prostovoljci. Vedno so vsi zadovoljni in jim je lepo. Starejšim, ki se težko ali ne morejo odpraviti od doma, pa s prazničnimi voščilnicami učencev osnovnih šol, prinašajo iskrene želje za zdravje, boljše počutje in jim tako sporočajo, da jim ni vseeno. Sodelujejo v lokalni skupnosti, obveščajo o potrebah, pobudah in predlogih starejših, ki jih pridobijo s ciljanimi vprašanji ob prvih obiskih. Hvaležni so za podporo občine, upoštevanje predlogov ob posredovanju podatkov in že so pristopili k subvenciji brezplačnih, organiziranih prevozov, subvenciji e-oskrbe za varovanje na daljavo, dnevnemu varstvu starejših oseb v Hiši dobre volje, varovanim stanovanjem, gradnji novega Doma za starejše občane…. Prostovoljci koristno uporabljajo pridobljena znanja, na mesečnih srečanjih se dodatno izobražujejo, izmenjujejo izkušnje, povezujejo z drugimi v SP pokrajini ter udeležujejo raznih prireditev in izletov. Prostovoljno delo jih bogati, prispeva k njihovemu osebnemu razvoju, potrjevanju in pridobivanju novih izkušenj. Za delovanje na celotnem območju občine jih je premalo, zato lepo vabljeni v njihove prostovoljske vrste. Pridružite se širjenju prijateljskih vezi, dobrih misli in dejanj.

Zadnja točka kulturnega programa je bil nastop skupine kitaristov Društva upokojencev Ajdovščina, z imenom Akordi. Na kratko jih je predstavila njihova animatorka, gospa Vanda Ceket. Recitirali so, peli, igrali na kitare in s svojim nastopom navdušili poslušalce.

Gospa Irena je na prizorišče poklicala še vse štiri prostovoljke z Gore: gospo Zvonko Blaško in gospo Andreino Bratina, ki delujeta na področju Predmeje ter gospo Katarino Žigon in gospo Marjeto Likar, ki delujeta na področju Otlice in Kovka. Predstavila je nekaj podatkov iz dela v  programu na področju Gore in se vsem štirim zahvalila za njihovo predano, prostovoljsko delo in pomoč pri organizaciji prireditve.

Vse obiskovalce je povabila na druženje s pogostitvijo.

Na Gori smo doživeli en čudovit večer in medgeneracijsko srečanje.

Društvo upokojencev Ajdovščina