Ena številnih dejavnosti društva upokojencev sta šport in rekreacija. Ti dve panogi se razdelita v tekmovalne, rekreacijske in gibalne skupine.

Med skupine, ki se tekmovalno udeležujejo druženj tudi z drugimi ekipami društev upokojencev Severno Primorske, je najbolj dejavna ženska in moška ekipa balinark in balinarjev. Treninge imajo dvakrat tedensko na balinišču v Palah, kjer sami vzdržujejo balinišče, tako, da je primerno za tekmovanja predpisana z določenimi standardi. Udeležujejo se tudi turnirjev na povabilo društev iz Slovenije in izven naših meja.

PIKADO: Deluje ženska in moška ekipa pikaderk in pikaderjev. Vadijo enkrat na teden v prostorih LU in dosegajo lepe rezultate na turnirjih in tekmovanjih. 

Obe ekipi, balinarjev in pikaderjev priredijo vsako leto turnir in tekmovanje, v svojih panogah in povabijo ekipe iz celotne regije.

V pomladanskem času organizira Pokrajinska zveza Severno Primorske tekmovanja v vseh panogah, ki so dejavne v okviru ZDUSA (Zveze društev upokojencev Slovenije). Takrat se naši športniki udeležijo še: kegljanja, streljanja z zračno puško, ribolova, igranja šaha in reševanja križank.

REKREACIJA: v to skupino sodijo:

-plavanje- plavamo in v vodi telovadimo enkrat na teden v bazenu na Policah pod vodstvom fizioterapevtke Klavdije. Ta dan se plavanja in vodne vadbe udeležijo tudi upokojenci, ki okrevajo po možganski kapi.

Vodna vadba je kot balzam za prizadete ude.

-telovadba- telovadimo enkrat tedensko v dvorani LU pod vodstvom Mije.

-pohodništvo- ob četrkih so pohodi.

Naša skupina z imenom “pohodi za dušo in srce” pod mentorstvom prekaljenega planinca Mirka se zbere za starim mlinom in se poda na krajše, nekajurne pohode. Skupina ima tudi nekaj  celodnevnih pohodov v glavnem se za slednje poslužujejo prevozov z avtobusom ali vlakom, ker so brezplačni.

GIBALNA REKREACIJA:  v to skupino pa spadajo naši plesalci. Enkrat mesečno se zberejo v dvorani LU in plešejo v parih, ali posamično ob zvokih Maura. Skupina uživa ob poslušanju glasbe, se prepusti ritmu melodije in ob druženju.

TURIZEM: v sklop skupine šport in rekreacija sodi tudi sekcija za turizem. Ta je bila v prejšnjih, posebej pa še v tem letu pravi

 bum.

Izletov se je udeležilo preko 600 članov, letovanj preko 300 in gledališke predstave 55.

Za vse skupine gre pohvala mentorjem in vodjem skupin, ki veliko svojega znanja in prostega časa namenijo dejavnostim v društvu.

V naše vrste vabimo mlajše upokojence, ali manj mlade, ki so že nekaj časa upokojeni, pa je morda prav zdaj čas, da se nam pridružite, se vključite v eno izmed dejavnosti  in si s tem popestrite vsakdan.

Rožica Kovač, DU Ajdovšcina