DRUŠTVO UPOKOJENCEV AJDOVŠČINA

Ena številnih dejavnosti društva upokojencev sta šport in rekreacija. Ti dve panogi se razdelita v tekmovalne, rekreacijske in gibalne skupine. Med skupine, ki se tekmovalno udeležujejo druženj tudi z drugimi ekipami društev upokojencev Severno Primorske, je najbolj...