Torek, dan za vaje. Sedemnajsto leto že teče, nekateri vztrajajo  prav od začetka, nekaj se jih je že poslovilo, nekaj pa prišlo na novo.

Člani in članice so enotnega mnenja, da imajo prekrasne dogodke, ki se jih radi spominjajo. Kljub odrekanju, saj je potrebno mnogo ur priprav, da sproščeno zaigrajo in ubrano zapojejo, so hvaležni za dar, ki jim je dan. Darov pa je v skupini veliko. Verjetno se niti sami ne zavedajo, saj je že samoumevno, da bo dramsko besedilo napisano za vsako priložnost in odigrano. Dodani stavki pa kar na odru, da se še malo začini skeč, so tudi stalna praksa.  Posebno veselje je sodelovanje z učenci in njihovimi mentorji osnovnih šol Šturje, Ajdovščina in podružnica Lokavec.  To sodelovanje da skupini energijo, ki jo med otroci ne manjka in spodbudo za delo. Prepričani so, da tudi otrokom to druženje veliko pomeni to. S skupnimi projekti, ki so skrbno načrtovani  ohranjajo kulturno dediščino in medgeneracijsko sodelovanje.  Pred sedmimi leti je pod okriljem Ljudske univerze, natančneje v sklopu Centra medgeneracijskega učenja, zaživela skupina Mali Holivud, ki združuje skupino DPS Zarja, učence OŠ Ajdovščina in Društvo ŠENT. To je bila čudovita izkušnja druženja in ustvarjanja več generacij, ki od igranja, režije, kostumov in  sceno, opravijo člani  sami.

Poleg rednih prireditev v društvu upokojencev Ajdovščina, mnoge so postale tradicionalne;  Vsi enaki vsi različni, Gregorjevo, Zlatoporočenci, sodelujejo tudi z ostalimi društvi: Čebelarsko, Veteransko, Zvezo borcev in Krajevne skupnosti. Da preverijo svoje napredovanje sodelujejo na Folklornem popotovanju v regiji, na Vojskem na prireditvi Pri nas je pesem doma, Primorska poje, Pod modrim nebom. Skoraj vsako leto so se udeležili Festivala za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, večinoma z učenci OŠ Šturje. Z Malim Holivudom so na F3ŽO na državni ravni dosegli 3. mesto z igro Pujsa imamo za soseda. Leta 2019 so sodelovali na Dnevih medgeneracijskega druženja v Ljubljani. Lepe spomine imajo na nastope za naše rojake v tujini. Obiskali smo Slovence v Frankfurtu, v Bruslju so zapele našemu znamenitemu rojaku Evgenu Bavčarju, na otvoritvi njegovih fotografij v Evropskem parlamentu. V Bruslju  in Monsu so gostovale še enkrat, skupaj z pevkami Večernice. Zapele so na Višarjah ob srečanju Slovencev treh dežel. Na Ohridu so tekmovale in dosegle bronasto priznanje. Potovanje v Prago 2018  je bilo nepozabno, nastopale so v Chudičicah in Klecanyh. Avstrijsko Koroško so obiskale 2019, zapele smo v Pliberku in v cerkvi Srca Jezusovega na Dunaju. V teh 17 letih se je nabralo preko 400 nastopov, ki so sestavljeni iz petja in igranih del. Vse so skrbno pripravili in razveselili veliko obiskovalcev svojih prireditev in bili povabljeni na mnoge druge. Dramski del je od začetka vodila Jožica Mozetič, ko so pričeli resneje s petjem, pa je vodenje pevskega dela sprejela Marija Terčelj, v zadnjem letu pa Zora Gregorc

.

V vseh teh letih je bilo uprizorjeno več kot 40 kratkih šaljivih igric. Večina teh so napisale mentorica Jožica Mozetič, ki je tudi vse priredila in igralke Liljana Slejko, Milka Curk, Klara Štrancar, Vanda Žvanut ,Nevenka Vidmar, Evgen Likar in Dragica Ergaver. Nekaj del je tudi iz literature.  Pevski del obsega naše Slovenske ljudske pesmi, domoljubne, partizanske in sakralne. Naučile so se ogromno pesmi, zbrane v pesmaricah, ki nam jih je pripravila zborovodkinja Marija Terčelj. 

V skupini je aktivnih: Ana Žgavec ,Liljana Slejko, Marija Terčelj, Milka Curk, Rožica Kovač, Silvija Lah, Nevenka Vidmar,  Jože Gomizelj, Elda Gorup, Romana Mrmolja, Alma Makovec Švagelj, Lučka Lozar, Alenka N. Bizjak, Bojan Pergar, Mauro Deferri  in Zora Gregorc.

Vsi skupaj in vsak posebej prispevamo za lepo kulturno zgodbo v društvu in širše. Zgodba naj traja še veliko let.

 Nevenka Vidmar