Prihajamo v mrzle mesece leta. Pri nas na društvu je za nami 65 obiskov na domu, starejših od 90 let in več. Srečanje z njimi je eno samo veselje. Pogovor, kar sam od sebe steče, radi pripovedujejo, kako so preživeli tekoče leto in spomini se jim vračajo v njihovo mladost. Zanima jih, kako je na društvu, kaj delamo, še vedno se spominjajo izletov in doživetji na njih. Razpon naših članov je od Budanj, Gojač do Vrtovč. Letos je preskočilo v 90 leto deset članov.

Zelo smo bili veseli, da smo letos skupaj praznovali 100 let z ga.Marijo Kandus iz Brij, 101 leto z ga.Karolino Trampuž iz Ajdovščine ( žal kmalu pokojno ), 101 leto z g.Borisom Čermelj iz Gojač in 101 letom g.Antonom Vidmarjem iz Otlice, kateri je za svoja leta neverjetno čil, saj je ob zvoku harmonike zaplesal prav z vsako deklino. Naša dramsko pevska skupina Zarja in harmonikar so vsem slavljencem popestrili dan, sledila je torta in penina.

ZLATOPOROČENCI

Praznovanje diamantnih in zlatih obletnic poroke članov Društva upokojencev Ajdovščina je že tradicionalna prireditev.

Letos smo praznovali v najlepšem mesecu maju, udeležilo se je 11 parov zlatoporočencev, 7 parov je slavilo diamantno poroko, en par je dočakal železno poroko , to je 65 let skupnega življenja. to sta bila zakonca iz Gojač , naš stoletnik Boris in žena Albina. Dobrodošlico je zapel ŽePZ Večernica pod vodstvom Mirana Rustja, nato je sledil nastop PDS Zarja, za glasbo je poskrbel naš Mauro Deferri.

Po slavnostni večerji  so sledile kratke predstavitve iz življenja parov. Vsak par je dobil plaketo in vrtnico. nastopili so tudi blejski grof in grofica s spremstvom dvorjanov.

Ob glasbi, plesu je večer hitro minil v odličnem razpoloženju.

Program starejši za starejše                           

Kratko poročilo za leto 2022

– Do konca oktobra 2022 je 30 starejših prostovoljcev obiskalo 746 starejših občanov in pri njih opravilo 1139 obiskov, kar je 114% od načrtovanega. Večinoma so bili ponovni obiski, prvih je bilo le 53, a naraščajo, saj so se razmere vsled epidemije umirile in pridobili smo nove sezname starejših.

– 149-im starejšim smo 540 krat nudili različne vrste pomoči in  predstavlja 60% od načrtovanega, kar je predvsem zaradi manjšega povpraševanja, še vedno zaradi strahu pred okužbo. Do konca leta bomo rezultate še izboljšali.

–  S prostovoljci smo se za načrtovanje, poročanje o obiskih in pomoči srečali 9 krat.

– V začetku leta smo v organizaciji LU Ajdovščina obiskovali predavanja o demenci.

–  Aprila smo sodelovali v akciji Dan za spremembe, organizirali prireditev za starejše in objavili v Latniku članek o prostovoljstvu.

– Maja smo se, vključili v projekt Zdus-a in Telekoma »E oskrba za varno bivanje doma«, ki bo trajal brezplačno do septembra 2023. Obiskovali smo starejše, ki živijo sami, in tako 35-im pomagali pri vključitvi v projekt.

30-im prostovoljcem smo organizirali usposabljanje na 2-h delavnicah »TPO in nujni ukrepi v PP«. Sodelovali smo tudi v akciji LU Ajdovščina Parada učenja.

–  Junija smo se v Novi Gorici udeležili srečanja prostovoljcev SP pokrajine s kulturno prireditvijo, obiskom znamenitosti na Trnovem in družabno pogostitvijo.

– V jeseni smo za prostovoljce s CKZ ZD Ajdovščina izvedli 4 predavanja »Zdravi odnosi« ter redno letno usposabljanje na temo »Obisk starejšega z demenco«.

– Decembra bomo v Vrtovinu skupaj s KS organizirali medgeneracijsko srečane s kulturnim programom in druženjem učencev, staršev, starejših krajanov s prostovoljci in aktivnimi člani društva, z namenom boljšega povezovanja v krajevnih skupnostih.

– Starejšim od 80 let, ki se težko ali sploh ne morejo odpraviti od doma, bomo praznične dni razveselili z voščilnicami učencev osnovnih šol ter jim skupaj prenesli naše iskrene želje za zdravje in dobro počutje.

Kratki plan dela za leto 2023

– Obiskali bomo 800 starejših in opravili 100 prvih ter 1000 ponovnih obiskov,

– 200 starejšim bomo nudili 800 raznih pomoči

 Izvedli bomo še druge aktivnosti kot so:

– srečanje s starejšimi krajani na prireditvi Dan za spremembe,

– srečanje s prostovoljci SP pokrajine in izlet na slovensko obalo,

– letno izobraževanje s strokovno vsebino po opredelitvi ZDUS-a,

– dve delavnici Prožnost in ravnotežje za preprečevanje padcev starejših oseb,

– zaključno prireditev ob Dnevu prostovoljstva z medgeneracijskim srečanjem v KS.

Pripravila: Irena Vidmar, koordinatorica programa SzS

KULTURA

ŽENSKI PEVSKI ZBOR«VEČERNICA«

V letu 2022 je imel pevski zbor redne pevske vaje,19 pevskih nastopov,spomladi je gostoval v Avstriji na koroškem,pred nami je še gostovanje na Madžarskem v Porabju.

Za leto 2023 ima pevski zbor v planu redne pevske vaje,cca 20 nastopov,ter gostovanji spomladi v Bosni, jeseni v Makedoniji.

Dramsko pevska skupina ZARJA – Društvo upokojencev Ajdovščina 2022

V letu 2022 je skupina praznovala 17 let delovanja.

Skupina je majhna, šteje 17 aktivnih soustvarjalcev. V pevski zasedbi je 12 pevk, zborovodja ZORA Gregorc, solist Bojan Pergar, harmonikar Mauro Deferri, igralec Jože Gomizelj, igralka in povezovalka naših prireditev Alenka N. Bizjak.

Večina pevk je tudi igralk, same tudi zapišemo kratka besedila za naše šaljive igre, za vse priložnosti, ki odražajo aktualnosti  današnjih dni. Tako smo »nabrali« preko 400 pevsko igralskih nastopov v teh 17 letih.

Pevski del je sestavljen z slovenskimi ljudskim, ponarodelimi, domoljubnimi in sakralnimi melodijami. Za popestritev zapoje solist Bojan in ob spremljavi harmonike.

Nastopali smo v Makedoniji, Češki, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Belgiji, Hrvaški in naši lepi Sloveniji.

Prejeli smo veliko zahval, priznanj in nagrad. V Občini Ajdovščina, Zveza kulturnih društev,  smo letos prejeli, Priznanje za izjemne dosežke za ohranjanje slovenske pisane besede in slovenske ljudske pesmi ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v kulturi. Naša posebna zgodba je prav medgeneracijsko druženje z učenci OŠ Šturje, Ajdovščina in Lokavec. V skupnih projektih; igra, pesem in ples, imamo veliko nastopov, nagrad in priznanj, največja nagrada za vse pa je naše druženje in medsebojno spoštovanje. Radi popestrimo ure v domovih za starejše, zavodih v katerih prebivajo stanovalci s posebnimi potrebami in invalidno mladino v zavodu CIRIUS, VDC in ŠENT.

Da lahko vse to zmoremo, smo še dokaj zdravi upokojenci z veliko volje in želje po druženju.

Fotografska sekcija Primorski škljoc

Skupina deluje 14 let in je na svojem področju ljubiteljske fotografije zelo uspešna. Vsa leta se izobražuje, obnavlja znanje, ki je potrebno za dobre fotografije in pripravlja nove projekte. Vsako leto se predstavi z najmanj dvema novima razstavama z različnimi tematikami. Razstave so bile v avli Ljudske univerze v Ajdovščini, knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, v prostorih KS Lokavec, Domu starejših občanov v Ajdovščini, dvorani Prve Slovenske vlade,  Bar Vogalu, v Vipavi na Gočah in na velikih panojih ob grajski pot v Ajdovščini.

Na fotografskih natečajih so člani zelo uspešni. Sprejete fotografije so nagrajene in pohvaljene. Trenutno je v skupini osem članov, ki bi z veseljem v svoje vrste sprejeli ljubitelje fotografske umetnosti.

Zeliščarska sekcija

Članice se srečujejo vsak drug četrtek v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina. Najraje se udeležijo srečanj v naravi, kjer lahko v živo spoznavajo rastline. Veliko časa namenijo izobraževanju iz priznanih knjig o zeliščarstvu. Ob priložnostih kot je Ivanovo in Božično novoletni čas pa izdelajo venčke. V letošnjem letu je bila ob sodelovanju fotografske sekcije izdana tudi publikacija Marije Božič  z naslovom Zdravilne rastline. 

 Rokodelska sekcija Ročna dela lokavških žena

Vsako sredo je druženje in ustvarjanje v prostorih KS Lokavec. Srečanje potek že 14 leto, udeležuje se ga od 9 do 14 žena. Idej in volje ne zmanjka, lepih izdelkov tudi ne. V Lokavcu je vsako leto razstava, ki na ogled postavi nove izdelke. Izdelki so razstavljeni tudi na pokrajinskih in državnih srečanjih ljubiteljskih rokodelcev, članov upokojenskih društev. Tudi podajanje znanja učencem je zgledno in navdaja z upanjem, da rokodelstvo ne bo tonilo v pozabo.  Pomembno je tudi izobraževanje in strokovne ekskurzije, ki se ga članice udeležijo vsako leto. Eden večjih projektov so rokodelske delavnice v Delfinu v Izoli. Tu se srečajo ljubiteljski rokodelci iz vse Slovenije, ki so željni novih znanj na tem področju.

Vabljeni na sredine večer v Lokavec.

Pripravila Nevenka Vidmar

ŠPORT

SEKCIJA BALINARKE IN BALINARJI

Balinanje je šport, ki ga lahko izvajajo vse generacije in je zato primeren za starostnike.  V letu 2022 so se pospešeno izvajali turnirji, ki se jih udeležuje sekcija balinarjev in balinark iz društva upokojencev Ajdovščina.

 Balinarke so sodelovale na 12-tih turnirjih ( Lovran, Vipava, Prvačina, Vrtojba, Solkan, pivka, Postojna, Deskle,Tolmin, renče in Kanal) in tudi priredile za vse naštete turnir v Ajdovščini. sodelovale so tudi na Medobčinski balinarski ligi in se udeležile turnirja dvojic na Planini. Vse naštete dejavnosti bomo izvajali tudi v naslednjem letu, čaka nas pomemben ženski turnir v Lovranu na Hrvaškem, ki presega naše meje in se zato šteje za mednarodni turnir.

Balinarji smo se udeležili več turnirjev na povabilo klubov in sicer v Postojni, Pivki, Ilirski Bistrici, Kanalu, Vrtojbi, Vipavi. V maju mesecu smo izvedli balinarski turnir v okviru športnih iger PZDU, za ženske in moške ekipe. Sodelovalo je 14.moških ekip in 9.ženskih ekip. V okviru športnih iger PZDU je smo tekmovali še na področju pikada, streljanja, križank, šaha in ribolova.

V oktobru smo organizirali še turnir v Palah. Sodelovalo je 9.ženskih in 8.moških ekip. Ženski del turnirja smo organizirali v BK Cesta in tam tudi izpeljali finale in zaključek tekmovanja.

SEKCIJA PIKADO

Ženska in moška ekipa so se v juniju udeležili športnih iger PZDU v Desklah. Odzvali so se tudi na vsa povabila društev na turnirje v Severno primorski regiji in tudi izven nje.       

REKREACIJA

Ob sredah pod vodstvom fizioterapevtke telovadimo in plavamo v bazenu na Policah, ob torkih telovadimo pod vodstvom ga.Mije Čotar v dvorani Ljudske univerze Ajdovščina.  Z obema dejavnostma bomo nadaljevali tudi v letu 2023, ob tej priliki vabimo vse upokojence, da se nam pridružijo.

Vsako prvo soboto v mesecu organiziramo kopanje s plesom v hotelu Delfin v Izoli, skupaj z DU Vipava in Društvom diabetikov.

IZLETI, LETOVANJA IN POHODNIŠTVO

Dve leti korone je okrnilo vsa skupinska srečanja na vseh ravneh, zato je v letošnjem letu pravi bum ob vpisu na razpisana letovanja, izlete in pohode.

LETOVANJA smo začeli v februarju z oddihom in terapiji v Termah Dobrna, v aprilu smo nabirali novih moči v Termah Topolšica, v juniju in juliju je kar 109 članov letovalo na Korčuli, v juliju tradicionalno v Hotelu Delfin Izola in v septembru Dugi otok. Konec novembra je odšla manjša skupina članov v Terme Banja Vručica v Bosno.

IZLETI so se začeli ob 8.marcu-dnevu žena z tridnevnim obiskom Rabaca in Opatije, v juniju smo obiskali deželo medvedov- Kočevje, v juliju sproščeno pluli na ladji med Kvarnerskimi otoki, avgusta uživali v gledališči Studenec pri Domžalah, v septembru smo se razgledovali po Trnovsko-Banjški planoti in zaključili na Lokvah. V začetku oktobra smo v štiridnevnem izletu odkrivali zanimivosti Bosne , v novembru Martinovanje v neznano spoznali slovensko Istro, degustirali vino v Marezigah in zaključili v Hrastovljah. Ostaja še božično novoletni izlet, šli bomo v praznično Ljubljano, ter silvestrovanje prvo soboto v naslednjem letu januarja meseca.

Za leto 2023 imamo načrtovan približno enak program in se veselimo, da lahko omogočimo sprostitev ob letovanji, ter zadovoljstvo ob odkrivanju novih krajev.

POHODI  sekcija  »Pohodi za dušo in srce« je zelo aktivna. Vsak četrtek se zbere lepo število pohodnikov za nekajurno hojo v okoliške destinacije pod vodstvom Mirka Sobana, ki je izkušen pohodnik in vodnik.  Pohod v svečinske gorice je bil številčen, pohodniki so uživali v nekaj urni hoji med vinogradi tik ob meji z Avstrijo.

Za leto 2023 nadaljujemo z četrtkovimi pohodi, načrtovan je tudi izlet v Planico ob svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih, pohod v Nebesa in muzej kozolcev Šentrupert, ter Sv.Jošt nad Kranjem.

Nekako smo zaokrožili našo predstavitev in dogajanje v našem društvu, v novem letu 2023 vam želimo veliko zdravje in dobre volje, ter želimo si tudi, da sprejmete vabilo v naše društvo.

SREČNO 2023

DU AJDOVŠČINA