Slovenska filantropija letos izvaja že 14.prostovoljsko akcijo Dan za spremembe z naslovom: Za(čutimo) dobro. Spodbuja ljudi, da se aktivno odzovemo na potrebe svoje skupnosti, da stopimo iz ustaljenih smernic in vsaj za en dan postanemo prostovoljci, da se seznanimo in morda vključimo v prostovoljstvo ter tako prispevamo k izboljšanju življenja v svojem okolju in v širši družbi.

14. aprila 2023 zvečer je v okviru Društva upokojencev Ajdovščina potekala prireditev, ki smo se je udeležili starejši občani in dvorano Prve slovenske vlade napolnili do zadnjega kotička. Slovenski akciji smo se že petič pridružili z geslom:

Društvo upokojencev Ajdovščina – za dobro starejših ljudi.

Predsednik društva Maksimiljan Marc in vodje posameznih sekcij: Rožica Kovač, Nevenka Vidmar in Irena Vidmar so izpostavili pomen prostovoljstva pri spodbujanju zdravega, aktivnega življenja starejših občanov, druženja z vrstniki, ob različnih dejavnostih sekcij društva in ob obiskih na domu.

Širše so nam predstavili raznovrstne aktivnosti društva s področja rekreacije in športa, letovanj in izletov, kulture in tehnične kulture ter programa Starejši za starejše.

Prostovoljsko delo je delo s srcem, prostovoljci dajemo del svojega časa in del sebe tistim, ki pomoč potrebujejo. Širimo spoštovanje, solidarnost, povezujemo skupnosti, utrjujemo sodelovanje. Prizadevamo si odpravljati diskriminacijo, prispevamo k premagovanju osamljenosti. Prostovoljsko druženje je danes bližnjica pri učenju lepega sožitja in osebne solidarnosti, je bližnjica pri spreminjanju sveta. Je tudi zlato pravilo za kakovostno življenje in staranje.

Vsak lahko postane prostovoljec, v programu Starejši za starejše pa nekateri to poslanstvo izpolnjujejo že 10 let. Krovna organizacija ZDUS se jim zahvaljuje za 10-letni prispevek k boljši kakovosti življenja starejših doma, za nesebično delo in pozitiven zgled ter podeljuje priznanje. Prejeli so ga: Janez Ovniček, Andreina Bratina, Marija Blažko, Dora Bratina, Zora Cipek,  Mojca Trošt in  Katarina Žigon.

 »Od bratov ne odvračaj mi očes, odpri srce, odpri roke, otiraj bratovske solze«

iz verzov Simona Gregorčiča

Za otiranje solza je zdrav humor prav primeren pripomoček, zato smo v nadaljevanju prireditve sproščeno uživali ob predstavi – komediji z naslovom Sex in ljubosumnost, ki so jo uprizorili člani gledališke skupine BC iz Bovca. Izredna igra nastopajočih je zvabila glasen smeh in pričarala krasno razpoloženje množice prisotnih, ki je ob veselem druženju še dolgo trajalo.

Ne samo člani in prostovoljci DU Ajdovščina, med nami so iz raznih organizacij tudi mnogi ljudje z velikim srcem, ki svoj čas, znanje in izkušnje namenjajo za dobro starejših ljudi je poudarila voditeljica programa Alenka Nusdorfer Bizjak.

Delujejo pri nevladnih organizacijah: Društvu Most-u, Rdečem križu, Karitasu, Društvu invalidov, Medgeneracijskem društvu 4 letni časi, Šoli zdravja, Društvu Spominčica, Društvu sladkornih bolnikov, društvu Šent, Sožitje in še niso vsi…

in vladnih organizacijah: ZD Ajdovščina s patronažno službo, DSO Ajdovščina, Pomoč na domu Ajdovščina in Vipava, Dnevni center Hiša dobre volje, CSD Ajdovščina, Ljudska univerza in še drugi…

Hvaležni smo, da v naši občini župan, strokovne službe s koordinacijo za obravnavo problematike starejših nadvse pozorno, skrbno, z ustreznimi ukrepi in podporo pristopajo k izboljševanju kakovosti življenja starejših.

ISKRENA HVALA VSEM PROSTOVOLJCEM,

ki sodelujete v lokalni skupnosti in širše, ki si prizadevate za krepitev civilne družbe pri odločanju o starejših, da smo bolj slišani, upoštevani, spoštovani…

Najlepše se zahvaljujemo donatorjem prireditve, Občini Ajdovščina za uporabo dvorane Prve slovenske vlade in Mlinotestu za sladke prigrizke.

zapisala koordinatorica

programa Starejši za starejše Irena Vidmar